Eventos

ตำรวจเชียงใหม่และลำปางกล่าวขอบคุณบริการ Maxim ที่ให้อุปกรณ์การใช้ถนนฟรี
30 de abr. de 2024

ตำรวจเชียงใหม่และลำปางกล่าวขอบคุณบริการ Maxim ที่ให้อุปกรณ์การใช้ถนนฟรี

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ตัวแทนจากทางแอปเรียกรถ Maxim ได้มอบอุปกรณ์สำหรับการจราจรจำนวนทั้งสิ้น 350 ชิ้น ให้กับตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดอันตรายบนท้องถนน