Etkinlikler

คนไทยจะประหยัดเงินค่าเดินทางในช่วงวันหยุดปีใหม่ได้อย่างไร?
29 Ara 2023

คนไทยจะประหยัดเงินค่าเดินทางในช่วงวันหยุดปีใหม่ได้อย่างไร?

บริการ Maxim ขอชี้แจงว่าค่าเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดและควรเรียกรถเวลาไหนเพื่อที่จะออกเดินทางเร็วขึ้นและถูกลง


เด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางสติปัญญามากกว่า 70 คน ได้รับความช่วยเหลือจากแอป Maxim ในจังหวัดเชียงใหม่
12 Ara 2023

เด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางสติปัญญามากกว่า 70 คน ได้รับความช่วยเหลือจากแอป Maxim ในจังหวัดเชียงใหม่

ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมเมือง แอป Maxim จึงได้จัดกิจกรรมการกุศลสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการทางสติปัญญาเป็นครั้งแรก


แอปพลิเคชัน Maxim ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา"ฉัททันต์เกมส์"
1 Ara 2023

แอปพลิเคชัน Maxim ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา"ฉัททันต์เกมส์"

เดือนพฤศจิกายนมีกิจกรรมที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ คือการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีระหว่างโรงเรียนสาธิตทั้งหมดจำนวน 22 โรงเรียนทั่วประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 10,000 คน