คนขับของเราเป็นใคร? มาทำความรู้จักคนขับของเรากันเถอะ

คนขับของเราเป็นใคร? มาทำความรู้จักคนขับของเรากันเถอะ

11 травня 2023 р.

คุณเคยสงสัยไหมว่าคนขับของเราส่วนใหญ่เป็นใคร?

Maxim ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถ – ส่งของ ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคนขับในประเทศไทย

ข้อมูลที่ทำการรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า คนขับส่วนใหญ่ใช้ชื่อว่า เอกชัย, ธวัชชัย, ปรีชา, วสันต์, ณัฐพล

คนขับจำนวน 49% จากทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง มักจะมีอายุต่ำกว่า 35 ปี รองลงมาคือคนขับที่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นจำนวน 31.7% และสำหรับคนขับที่มีอายุระหว่าง 46 – 65 ปี มีจำนวน 19.2%

คนขับส่วนใหญ่เลือกลงทะเบียนด้วยรถมอเตอร์ไซค์มากที่สุด เนื่องจากมีความคล่องตัว คล่องแคล่ว ว่องไวและประหยัดน้ำมัน อีกทั้งยังสามารถให้บริการจัดส่งพัสดุขนาดเล็กได้อีกด้วย

รถยนต์ก็เป็นตัวเลือกที่นิยมของคนขับเช่นกัน ซึ่งพบว่ารถยนต์ที่ลงทะเบียนมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ Toyota Vios, Honda City, Isuzu D-Max, Toyota Yaris และ Mazda 2

หากคุณเรียกใช้บริการแอปเรียกรถในประเทศไทย มีแนวโน้มที่คนขับรถอายุต่ำกว่า 35 ปี ชื่อว่า ‘นพดล’ และขับรถ Toyota Vios มารับคุณ