Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

164/56-57 Changklan Rd, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50100

Số điện thoại

052135110

Email

Chiangmai@taximaxim.com

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Pongpath Aksaraworakarn

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo