ข่าวสาร

Хадамоти байналмилалии «Максим» дар Душанбе фаъолиятро ба роҳ монд
27 ก.ย. 2018

Хадамоти байналмилалии «Максим» дар Душанбе фаъолиятро ба роҳ монд

Хадамот имкони даъвати автомобилро тавассути барномаи мобилии «Максим», дар сомонаи taximaxim.tj ва бо телефони 515 фароҳам меорад.