Giao hàng

Mua và giao thực phẩm, thuốc từ các cửa hàng và tiệm thuốc bất kì.

Hằng ngày 24/7

Đặt xe bằng phương pháp tiện lợi nhất

  • Trong ứng dụng
  • Thông qua tổng đài viên qua số điện thoại 0110
  • Trên trang web