გამოიძახე ტაქსი ონლაინ ან ტელეფონით
საინფორმაციო სერვისი ''მაქსიმი''. მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.