Нашата мисия е непрекъснато да подобряваме взаимодействието между потребителите, да помагаме на хората да се движат към своите цели.

От 2003 година ние създаваме иновативни технологии за поръчки на пътуване, товарни превози, покупки и доставки, помощ на пътя, които правят услугите по-модерни, достъпни и безопасни.

Отчитайки спецификата и на мегаполисите, и на провинциалните градове, на базата на единна услуга ние даваме на различните потребители възможност за ефективно взаимодействие. Поръчка на услуги - по удобен начин. Изпълнение на поръчки - оптимизирайки процесите на тяхното търсене, намалявайки празния пробег и престоите.

Пътят на непрекъснато усъвършенстване на работата на компанията довежда до разделение на труда. Всеки трябва да върши своята работа: едни - да строят модерни контактни центрове и да обучават оператори, други - да създават софтуерни продукти и да предоставят техническа поддръжка, трети - да привличат потребители, четвърти - да се занимават с превоза.

Днес за предоставянето на услугите съвместно работят екипи специалисти от най-различни области на знанието.

През януари 2022 година географията на службата обхваща повече от 1000 града в света.

Във всеки град ние засилваме конкуренцията, работим за благото на хората и икономиката.

Ние създадохме отраслова цифрова платформа за пряко взаимодействие на потребителите за няколко години преди световните тенденции. Още през 2007 година прехвърлихме включените в услугата водачи от радиостанции към работа с поръчки в мобилно приложение. Със своя иновативен подход към водене на бизнеса и с желанието си да съответстваме на променящото се търсене на потребителите активно участваме в трансформацията и формирането на съвременнния пазар на транспортни услуги.

Ние сме горди, че благодарение на нашите стремежи и опит беше разработен мощен програмно-апаратен комплекс, който осигурява функционирането на услугата и предоставя подробната аналитика за гъвкаво управление на бизнеса.

Ние се стремим да се превърнем в световна марка, така че хората, пътувайки до различни градове и страни, навсякъде да могат да се възползват от услугите на „Максим“.

Приятно ни е да създаваме технологии и бизнес наравно с лидерите на световния пазар.

Тръгваме!