Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo

  1. Hãy mở trình duyệt Safari và truy cập đến địa chỉ maxim-ios.onelink.me
  2. Hãy nhấn "Chia sẻ"
  3. Hãy chọn "Về màn hình chính"
  4. Hãy nhấn "Thêm"
  5. Biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình, bạn sẽ có truy cập đến tất cả các chức năng của ứng dụng Maxim. Đến lúc lên đường rồi!