Gamification sa marketing: Naglunsad ang Maxim delivery service ng pagsusulit para sa mga user ng service

Gamification sa marketing: Naglunsad ang Maxim delivery service ng pagsusulit para sa mga user ng service

14 dekabr 2023

Inilunsad ng online service provider na Maxim ang “Paglilibot sa buong mundo kasama si Maximka,” isang pagsusulit na makakatulong sa mga taong matutuhan ang mga natatanging katangian ng mga bansa sa buong mundo, kasama ang Pilipinas, sa pamamagitan ng isang serye ng mga nakakaaliw na tanong.

Ibinahagi ng mga specialist ng Maxim ang mga detalye kung bakit gumagamit ang kumpanya ng game mechanics at kung paano nagbago ang loyalty ng mga customer pagkatapos mailunsad ang pagsusulit.

“Ang gamification ay isang sikat na paraan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang kumpanya at mga user nito, na nakabase sa paggamit ng game mechanics. Tumutulong itong makabuo ng positibong imahe ng kumpanya at maitaguyod ang mga serbisyo nito sa iba’t ibang bahagi ng populasyon sa isang nakakaaliw na paraan. Dagdag pa rito, tinutulungan ng gamification ang Maxim na magkaroon ng maayos na komunikasyon at matibay na ugnayan sa mga customer nito, gayundin ang pasayahin ang mga ito,” sabi ni Raneil Tanggol, customer service officer ng Maxim service sa Cebu.

Sinasamahan ni Maximka, ang cartoon mascot ng service, ang mga manlalaro na sagutan ang pagsusulit. Tinutulungan niya ang mga kalahok na tumuklas ng bagong kultura at matuto ng kasaysayan at geography habang nililibot nila ang mundo.

Sa game, hindi lang nasusubukan ang kaalaman ng mga manlalaro tungkol sa mga bansa at napapalawak ang kanilang karunungan, nakakabuo rin sila ng mas kumpletong imahe ng Maxim service, at naiuugnay nila ito sa kanilang isip sa mascot. Sa hinaharap, kapag narinig o nakita nila ang pangalan ng brand, awtomatiko nilang maiisip si Maximka,” sabi ni Bren Sim Bigbig, ang head ng subdivision sa Koronadal.

Pagkatapos masagot ng mga user ang lahat ng tanong, puwede nilang tingnan ang mga resulta. Hihingin din ng game sa mga manlalaro na isumite ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para makatanggap sila ng mga mensahe tungkol sa mga promosyon ng Maxim.

Ayon sa mga service analyst, humigit-kumulang 82% ng mga kalahok sa pagsusulit ang nagkainteres dito, nagsimulang makipag-ugnayan sa brand, at sumagot sa mga tanong. Gayundin, halos lahat ng nakakumpleto sa pagsusulit ay nagpatuloy sa pagsagot sa form at paglalagay ng kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Nagpapakita ito na mataas ang loyalty ng mga user. 18% lang ng mga customer ang agad na isinara ang link sa pagsusulit. Dagdag pa rito, gumugol ang mga tao ng humigit-kumulang 1 minuto para maglaro. Nagpapakita ito ng lubos na interes sa game mechanics ng Maxim service.

“Sa kasalukuyan, milyon-milyon ang mga brand sa mundo: napapaligiran tayo ng advertising sa bawat website, flyer, at banner; nakakatanggap tayo ng daan-daang push notification kada araw sa mga phone natin. Ginagawa nitong mas mahirap makuha ang atensyon ng isang user. Nagawa nating makuha sila nang 1 minuto. Sa buong minuto, sa brand lang natin nakipag-ugnayan ang user, nag-pokus ito sa ating logo, mascot, at mga element ng brand. Malaking tagumpay ito para sa marketing. Naging posible ito dahil sa hindi pangkaraniwang anyo ng interaksyon,” sabi ni Ahiddan Mali Maldisa, head ng subdivision sa Zamboanga.

Puwede mong subukan ang game na ito gamit ang link na ito: https://worldtourph.maximquiz.com/