​Pinagtulungan ng mga driver ng serbisyong Maxim ang higit sa 300 na pamilya pagkatapos ng pagsunog sa Zamboanga

​Pinagtulungan ng mga driver ng serbisyong Maxim ang higit sa 300 na pamilya pagkatapos ng pagsunog sa Zamboanga

2 ოქტომბერი, 2023

Noong Setyembre 18 naapektuhan ang higit sa 700 na pamilya dahil sa malaking pagsunog sa Barangay Arena Blanco na nagsimula dahil sa pagtagas ng gas sa isang bahay ng pook na ito.

Dahil sa insidente, natupok na apoy ang higit sa 200 na bahay, na isang tragedy para sa maraming pamilya.

Ang mga driver-partner ng serbisyo at mga empleyado ng opisina ng Maxim sa Zamboanga ay nagboluntaryong tumulong sa mga biktima. Magkasama silang nangolekta ng mga damit, kumot at mga personal na gamit sa kalinisan at ipinamahagi ito sa mga taong nangangailangan. Bukod dito, may nag-organisa ng libreng tanghalian para sa mga nangangailangan, kung saan masisiyahan sila sa masarap na mainit na pagkain.

Ang tulong na kampanya ay naging isang halimbawa para sundin sa iba pang mga kumpanya sa lungsod at nagdulot ng isang mahusay na reaksyon sa mga tao.

Kung narinig naming ang mga taong sumigaw, tumakbo kami kasama sa anak ko palabas sa kalye. Nakuha lang namin ang mga mahahalagang bagay: isang bag na may mga dokumento at isang telepono. Walang paraan para bumalik, kasi nilamon ng apoy ang bahay namin. Salamat sa "Maxim" para sa tulong at pagbibigay sa amin ng pagkakataong maghugas ng sarili at magkaroon ng masarap na tanghalian," -ang sabi ng isang biktima ng sunog.

Salamat sa mga lahat na kalahok ng kampanyang nagbigay ng tulong sa mga biktima ng pagsunog at iudyók ang lahat na mga residente ng lungsod na huwag maging walang malasakit at tumulong sa isa't isa, kasi puwede ito nangyari sa bawa’t isa ," -ang sabi ni Ahiddan Mali Maldisa, pinuno ng subdibisyon ng serbisyong «Maxim». sa Zamboanga.