Пресметнете, колко ще печелите като водач

Клас на автомобила
Гориво
8 955смн за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
48 примерно количество поръчки на ден