คำนวณรายได้จากการขับรถแท็กซี่

คลาสยานพาหนะ
น้ำมัน
SM 8,955 ต่อเดือนไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าน้ำมัน
48 จำนวนออเดอร์โดยประมาณต่อวัน