Hãy tính xem bạn sẽ kiếm được bao nhiêu với công việc chạy xe

Hạng xe ô tô
Nhiên liệu
8.955smn mỗi tháng trừ cước phí và tiền nhiên liệu đã dùng
48 số lượng cuốc xe ước tính mỗi ngày